Pic 1

Search this site

News & Events

Projecten. . . . . . | EN FR

De activiteiten van de vereniging vinden zowel in Afrika als in België plaats..

In België

 1. 1. Culturele evenementen, workshops en tentoonstellingen om de deelnemers de positieve kant van Afrika te laten ontdekken en
  appreciëren: Afrikaanse dans, kunstwerken, stijlen en gerechten. Zij krijgen tevens informatie over de dagelijkse realiteiten op het continent, de problemen van de Afrikanen en hun strijd om oplossingen te vinden.

  2. Informele ontmoetingsmomenten waarbij mensen leren elkaar kennen en elkaar cultuur waarderen.

  3. Informatiebijeenkomsten en andere activiteiten rond de integratie van Afrikanen in België

In Afrika

 1. 1. Ontwikkelingsprojecten, voor de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen: mensen op het platteland helpen met kraamvoorzieningen en iets betekenen voor straatkinderen.

  2. Reizen naar Afrika zodat Europeanen in direct contact komen met de realiteiten op het continent.

  3. Afrikaanse artiesten steunen zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zodat zij zelf en hun maatschappij ervan profiteren.


For donations please visit our Donations page

Donations For Us

Pic 2

In Africa: Development projects to improve the poor conditions of women and children in rural areas; facilitate maternity centres with electricity and running water,and also provide them with beddings and medical utensils; more

Btn Click Here

Gallery